Loading Events
Táto udalosť sa už uskutočnila

Literárne čítanie s hudbou

Bruckner nezomiera 

Čítanie a diskusia: Christian Schacherreiter

Moderovanie: Sandra Diepenseifen 

Hudobný program: Quartetto Istropolitana

Braňo Svitek, husle

Karol Rigo, husle

Július Šoška, viola

Eugen Prochác, violončelo

  1. apríl 2024, 17.00

Bratislava, Rakúske kultúrne fórum, Hodžovo nám. 1/A

Pri príležitosti 200. výročia narodenia hudobného skladateľa a organistu Antona Brucknera vyšiel vo februári 2024 románový životopis Bruckner nezomiera, ktorého autorom je Christian Schacherreiter, spisovateľ a literárny kritik z Linzu.

V románe Bruckner nezomiera je rozprávačom v prvej osobe Jakob Wendelin Weinberger, študent violončela na konzervatóriu, narodený v roku 1872. Jakob Weinberger je ohúrený, vzrušený, nadšený! Mladý študent hudby sa 18. decembra 1892 vo Viedni zúčastní premiéry Brucknerovej  Ôsmej symfónie. Je ohromeným týmto, preňho úplne novým zvukovým svetom a po tomto zážitku sa chce stať prvým a jediným Brucknerovým životopiscom. Starostlivo zhromažďuje všetky materiály o neobyčajnom živote a bohatej tvorbe obdivovaného majstra. Cestuje do Linzu, kde strávi niekoľko týždňov v kláštore svätého Floriána, stojí pred Brucknerovým rodným domom v Ansfeldene a so záujmom sleduje uvádzanie jeho nových diel. V priebehu troch rokov tak vznikne rozporuplný, záhadný portrét umelca, oscilujúceho medzi genialitou a provinciálnosťou, umeleckou odvahou a neistotou, hlbokou zbožnosťou a neustálou túžbou po mladých ženách… Jedného dňa sa Jakob stretne so samotným, vtedy už starým a ťažko chorým majstrom – a dozvie sa, že nie je jediný, kto pracuje na jeho životopise. Čo teraz?

V románe Bruckner nezomiera spája Christian Schacherreiter životopis umelca s klasickým bildungsromanom, pretože v rokoch, keď Jakob pracuje na svojom prelomovom diele, musí zároveň hľadať smer svojho života: v ideologickej, umeleckej, profesionálnej oblasti – a v neposlednom rade aj v otázkach lásky.

Christian Schacherreiter sa narodil v Linzi a vyrastal v regióne Innviertel. Študoval germanistiku, históriu a husle v Salzburgu. V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch minulého storočia sa stal spolu s hudobníkom Geraldom Frattom známym svojimi kabaretnými piesňami (napr. Salzburger Stier, 1982), do roku 1992 bol externým spolupracovníkom ORF, dlhé roky pôsobil ako pedagóg na gymnáziách a univerzitách, publicista a literárny kritik pre Oberösterreichische Nachrichten, člen Inštitútu Adalberta Stiftera v Linzi. Na konte má početné publikácie, vrátane románu Das Liebesleben der Stachelschweine, ktorý vyšiel v roku 2022.

Podujatie v nemeckom a slovenskom jazyku.

Hudobný program:

Anton Bruckner: Sláčikové kvarteto c mol (1862)

Allegro moderato – Andante – Scherzo. Presto – Rondo. Schnell