Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Medzinárodná putovná výstava  

Klíma a ja  

  1. január – 17. február 2023

Bratislava, Deutsche Schule, Bárdošova 33 

Zmena klímy prebieha. Ide o prvú klimatickú zmenu na našej planéte, ktorá je spôsobená človekom. Dá sa však zmierniť, ak budeme konať rýchlo. Od začiatku industrializácie rastie naša spotreba energie. Pokrývame ju (zatiaľ) najmä z fosílnych zdrojov akými sú ropa, zemný plyn či uhlie. Vznikajú tým skleníkové plyny, ktoré sú hlavným dôvodom súčasného otepľovania – predovšetkým CO₂ (oxid uhličitý). Na obmedzenie celosvetového rastu teploty o menej ako 2°C  je potrebný technologický pokrok a politické podmienky. Treťou dôležitou oblasťou je osobné rozhodnutie týkajúce sa voľby životného štýlu.

Spolková krajina Dolné Rakúsko sa dlhodobo zasadzuje za spojenie ČLOVEKA, PRÍRODY a KLÍMY a považuje za svoju povinnosť spoločne s Dolnorakúskym múzeom a Agentúrou pre životné prostredie a energiu Dolného Rakúska vybudovať most medzi „užívaním si prírody“ a „ochranou klímy“. Medzinárodná putovná výstava Klíma a ja, ktorá vznikla v spolupráci s Rakúskym ministerstvom zahraničia ponúka množstvo užitočných poznatkov k témam týkajúcim sa nášho života (cestovanie a mobilita, elektrina a energia, výstavba a bývanie, odpad a recyklácia, jedlo/pitie, konzum a životný štýl) ako aj inšpiráciu a alternatívy pre ochranu klímy a nášho životného prostredia.

Návšteva možná po dohode, prosím, zaregistrujte sa vopred na bfm@deutscheschule.sk