Loading Events
Táto udalosť sa už uskutočnila

Každá prírodná scenéria s architektúrou, ktoré sú na tejto výstave prezentované prostredníctvom obrazov, kresieb, fotografií a filmov, rozpráva svoj vlastný príbeh. Umelci sú si vedomí, že tieto krajiny získavajú vďaka rôznym formám zobrazenia špecifický význam.
V zobrazených krajinách sa často nachádzajú ruiny a opustená architektúra. Ruiny v prírode inšpirovali viacerých umelcov: sprítomňujú neúprosný zub času a pripomínajú človeku jeho pominuteľnosť; vytvárajú priestor, ktorý môžno vyplniť vlastnou spomienkou a významom. V širšom ponímaní sú ruiny aj symbolom skazy a úpadku.
Na výstave budú prezentované krajiny s architektúrou, ktorá odráža ich každodenné použitie a ich zmeny v čase. Tu máme možnosť objaviť, čo všetko čas bez zmeny prestojí. Je to architektúra, ktorá sa tak stáva metaforou pre niekoľko vrstiev histórie, rôznych príbehov, z ktorých sa skladá, ktoré tieto príbehy podčiarkuje alebo skrýva, a niekedy odkrýva významy, ktoré sú viac osvetľujúce ako dejiny politických udalostí.

VYSTAVUJÚCI UMELCI:
Moni K. Huber, (Wien 1969) (moni-k-huber.at)
Andrea Kalinová (Bratislava 1980) (andreakalinova.net)
Csaba Nemes (Budapest 1966) (nemescsaba.com)

Prezentácia: Wolfgang Schneider, Kunsttheoretiker, Salzburg-Wien
Kurátorka: Pia Jardí
Vernisáž: 28.novembra 2017
Trvanie výstavy do: 17.december 2017