Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Divadelné predstavenie

Cisárovná proti svojej vôli

Moderný kvázi muzikál 

Divadelná skupina Die Preßburger Zweckentfremdeten

  1. apríl 2024, 19.00

Bratislava, Rakúske kultúrne fórum, Hodžovo nám. 1/A

Študentská divadelná skupina Die Preßburger Zweckentfremdeten vznikla minulý rok, rýchlo sa rozrástla a rovnako rýchlo sa vydala cestou vlastnej tvorby.

V „kvázi muzikáli“ Cisárovná proti svojej vôli rozprávajú študentky a študenti germanistiky príbeh ženy, ktorá sa stala cisárovnou proti svojej vôli, ženy zmietanej medzi prepychom a protokolom, sužovanej hlbokým nešťastím, neustále hľadajúcej, hnanej túžbou nájsť zmysel a naplnenie, ktoré akoby jej stále unikali.

Hra je portrétom nepokoja, krásy, utrpenia a neustáleho hľadania stratených častí seba samého.

Podujatie v nemeckom jazyku