Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Globálne utrpenie Werthera

Prednáška a diskusia

Johannes D. Kaminski

  1. apríl 2024, 18.00

Goethe-Institut Slovensko, Panenská 33 Bratislava

Čítanie Goetheho v Ázii

Po nadšenom prijatí Goetheho románu Utrpenie mladého Werthera v 19. storočí vo Francúzsku, Anglicku a Taliansku došlo začiatkom 20. storočia k vlnám jeho prekladov a adaptácií aj v Číne a Japonsku. Weite (Werther po čínsky) a Ueruteru (po japonsky) sa nevyhnutne líšia od Werthera. O ázijskom čítaní kultovej knihy porozpráva Johannes D. Kaminski.

Kaminski vyštudoval na Viedenskej univerzite germanistiku a sinológiu. Doktorát získal v roku 2011 na Oxfordskej univerzite za prácu o Goetheho prózach. Absolvoval študijné pobyty na Cambridgeskej univerzite (2012 – 2015) a na Academia Sinica (2015 – 2017) v Taipei na Taiwane. V rokoch 2018-2020 získal štipendium Marie Curie na Viedenskej univerzite. V súčasnosti pracuje v Ústave svetovej literatúry SAV. Okrem výskumu Goetheho diela sa zaoberá starovekou čínskou literatúrou a problematikou dystópie v súčasnej fantastickej literatúre.

Organizujeme v spolupráci s Goethe-Institut Slovensko a Ústavom svetovej literatúry SAV. 

Podujatie sa koná v nemeckom jazyku. 

Vstup voľný!