Dr. Hugo Portisch: spomienky na detstvo v Bratislave v rokoch 1930 a 1940. Toto video vzniklo v rámci projektu EÚ baum vo februári 2021. Hugo Portisch, bratislavský rodák a slávny rakúsky novinár , sa s nami podelil o veľmi osobné a fascinujúce spomienky. Jeho otec Emil Portisch bol mimochodom posledným šéfredaktorom liberálneho denníka Pressburger Zeitung.