Deadline: 30. Máj 2014

Prihlásenie a bližšie informácie:

PaedDr. Oľga Wrede, PhD., Katedra germanistiky, Filozofická fakulta UKF v Nitre

e-mail: owrede@ukf.sk, Tel.: +421 (37) 6408 376

Download prihlášky