Loading Events
Táto udalosť sa už uskutočnila

Výstava

SECOND STOP – POINTS OF VIEW LOWER AUSTRIA

Umelci a umelkyne: Johann Feilacher, Regina Hadraba, Markus Anton Huber, Klaus Ludwig Kerstinger, Leopold Kogler, Franziska Maderthaner, Gabi Mitterer, Christian Murzek, Florian Nährer, Linda Partaj, Bettina Patermo, Katja Praschak, Martina Pruzina, Franz Schwarzinger, Robert Zahornicky

Kurátor: Leopold Kogler

Vernisáž: 6. september 2023, 17.00

Hudobný program: Nikolaj Nikitin, saxofón

Trvanie výstavy: do 27. septembra 2023

Bratislava, Rakúske kultúrne fórum, Hodžovo nám. 1/A

Leopold Kogler o výstave:

Stretnutie Dolného Rakúska so Slovenskom

Je potešiteľné, že daný výber diel a ich prezentácia v Rakúskom kultúrnom fóre v Bratislave svedčia o tom, aká je umelecká scéna v Dolnorakúskej spolkovej krajine mnohotvárna. Podpora a presaditeľnosť umenia z Dolného Rakúska je oveľa viditeľnejšia ako inde. Pri pohľade na rozmanitosť súčasnej umeleckej tvorby v tejto spolkovej krajine sa pozornosť sústreďuje na aspekty výtvarného prejavu. Je mimoriadne potešiteľné vidieť známych umelcov a umelkyne s čiastočne novými dielami v novom zložení v priestoroch Rakúskeho kultúrneho fóra. Diela umelcov majú v mieste stretnutia vyžarovať pozitívnu energiu, nádej a dôveru. Majú inšpirovať, oslobodzovať, v každom prípade zapôsobiť a podnietiť k zamysleniu.

Okrem toho by mali poskytnúť možnosť zahĺbiť sa do prekvapujúco rozmanitej umeleckej krajiny Dolného Rakúska a dať podnety na dialóg.

Výstava SECOND STOP – POINTS OF VIEW” ponúka malý výber súčasného umenia, predstavuje len jeho malý výsek. Rovnako ako v predchádzajúcom roku je aj tento výber subjektívny a útržkovitý. Napriek tomu sprostredkúvajú tieto umelecké polohy profil a charakter dolnorakúskej umeleckej scény.