Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

STAŇTE SA TVORCAMI

Chopte sa iniciatívy

Zoberte vedro a naberajte vodu z Dunaja do kontajnera!

Odštartujete tu a teraz spontánny akt spolupráce!

Nenechajte si ujsť túto kolektívnu skúsenosť pri rieke!

Po skončení prosím pripevnite vedro a naberačku späť na kontajner – ďakujeme!

www.donau-donava.eu

www.facebook.com/BrueckenschlagDonauschoepfung

www.heimart.at

 

…od prameňa k ústiu,

od Čierneho mora po Čierny les

 

„Staviame most – tvoríme Dunaj“

 

„Staviame most – tvoríme Dunaj“ je európsky projekt Joachima Eckla, ktorého témou je voda ako spoločná podstata človeka a prírody.

Dunaj a jeho danosť spájať Východ so Západom zohráva pritom ústrednú úlohu.

V rámci umeleckej akcie, ktorá sa uskutoční v roku 2021 pozdĺž celého toku rieky, bude 2000 ľudí na 288 stanovištiach v Európe súčasne čerpať po 1000 litrov riečnej vody.

Vďaka vnútornej spätosti, ktorá sa vytvorí pri tejto činnosti vznikne sociálny fenomén prekračujúci hranice krajín, ktorý sa pokúsi vydláždiť cestu pre spoločnú Európu.

 

Následne sa voda načerpaná pozdĺž celého riečneho toku preskúma s ohľadom na jej kvalitu pre život a zlúči sa dovedna. Voda načerpaná účastníkmi z ich slobodnej vôle – vo vzájomnej jednote – tak bude symbolizovať myšlienku Európy.

 

Dunajská škola – 7-dňové čerpanie medzi Innom a Moravou

 

Sedem dní trvajúce čerpanie predstavuje úvodné podujatie k projektu „Staviame most – tvoríme Dunaj“. Od 11. do 17. septembra 2018 bude počas jedného týždňa v riečnom úseku medzi Innom a Moravou (Passau – Bratislava) – na 40 miestach – prebiehať v malých skupinkách čerpanie vody z Dunaja do kontajnerov. Každá skupinka pritom načerpá po 1000 litrov vody. Doba čerpania jednotlivých tímov (40 x cca 1 hodina čerpania) bude približne zodpovedať času, ktorý voda v rieke potrebuje na to, aby prekonala vzdialenosť z Passau do Bratislavy.

 

40 kontajnerov – 40 miest – 40 čerpacích tímov

 

Pri tejto činnosti bude oživená myšlienka Dunajskej školy – maliarskeho štýlu, ktorý vznikol okolo roku 1500 v tomto úseku rieky a ako kultúrne dedičstvo je prezentovaný v kláštoroch a múzeách. V umení Dunajskej školy sa príroda a prostredie stávajú rezonančným priestorom vnútorného života človeka. Toto umenie reprezentuje ducha Západu.

 

Dunajská škola

 

Majstri Dunajskej školy otvorili na konci 15. storočia okno do prírody a prostredia, ktoré dovtedy v umení neexistovalo. K jej najznámejším predstaviteľom patrí Albrecht Altdorfer, Mathias Grünewald a Lucas Cranach. V povodí horného toku Dunaja – na západe Európy – medzi Regensburgom, Passau a Viedňou sa umelci v tom období zaoberali stvárňovaním prírody. Z toho sa vyvinula centrálna perspektíva, pohľad do priestoru a s tým spojený vedecký svetonázor. Technické výdobytky a tiež materializmus súčasnosti sú vlastne neskorším vyjadrením tohto nazerania na svet.

 

Na dolnom toku Dunaja, na východe Európy, takýto vývoj neprebehol. Naďalej tu pretrvávala tradičná ikonografia – na zlatom pozadí. Ďalej sa tu rozvíjal devočný obraz a jeho duchovný účinok. Obrazy neznázorňujú žiadny priestor, žiaria zo zlatého pozadia a slúžia na meditáciu.

 

Priame porovnanie diel Dunajskej školy s ikonami východného Podunajska ilustruje rozdiely vo vedomí európskeho Západu a Východu. Pritom vystupuje do popredia úloha strednej Európy ako sprostredkovateľ a spájajúci prvok oboch duchovných prúdov – prostredníctvom umenia – reprezentovať myšlienku Európy.

 

Umenie má potenciál – ako zdroj inšpirácie – zohrávať tvorivú rolu v budúcom vývoji Európy.

 

„Európa je darom Dunaja“