Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Vernisáž: 29. júna 2017 o 16:00

Mar Vicente, umelkyni pochádzajúcej zo Španielska, nejde o vytvorenie bezpečnej atmosféry pomocou farieb. Nechce pátrať po psychologických efektoch farieb, ale má na mysli – veľmi koncentrovane, veľmi účinne – niečo elementárnejšie, konceptuálnejšie: skúmanie hraníc maľby. Aké možnosti a obmedzenia má maľba? Ako pôsobí v priestore, ako sa dá objaviť je materiálnosť? Mar Vicente redukuje, aby sama sebe odpovedala na tieto otázky, maľbu redukuje na to najjednoduchšie a súčasne vytvára nové bohatstvo.
„Konvenčná predstava o maľovaní sa prezentuje na plátne s pravouhlým rámom, sochárstvo potrebuje podstavec, architektúra si nárokuje exkluzivitu priestoru… Umelecký objekt sa však prispôsobí priestoru, ktorý ho obklopuje. Stáva sa súčasťou priestoru, v ktorom nie sú žiadne hranice a forma prezentácie nemusí ísť po tradičných cestách.“ (Mar Vicente)