Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Prednášky v rámci festivalu KAFKOVE MATLIARE 2022

Charlotte Aigner : Ako keby som bol zapustil korene“

O pobyte Franza Kafku v sanatóriu v Tatranských Matliaroch

Anton Hykisch: „Bezbranný Kafka ako začiatok obrany proti totalite“

Milan Richter: „Kafka a umenie aforizmu“

  1. jún 2022, 17.00

Bratislava, Rakúske kultúrne fórum, Hodžovo nám. 1/A

V dňoch 1.-3. júna sa bude vo V. Tatrách a Poprade a 6. júna v Bratislave konať Festival KAFKOVE MATLIARE 2022 za účasti zástupkyne predsedu Spoločnosti Franza Kafku v Rakúsku pani Mag. Charlotte Aigner, slovenských spisovateľov Antona Hykischa, Antona Baláža, Milana Richtera a odborníka na pľúcne choroby doc. Ivana Soloviča z Vyšných Hágov. Tento literárny večer v Rakúskom kultúrnom fóre v Bratislave 6. júna 2022 o 17:00 hod. bude tretím podujatím Festivalu Kafkove Matliare 2022.

Festival organizuje Slovenské centrum PEN v spolupráci s Mestským úradom v St. Smokovci.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.