Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Literárne čítanie  

Ručne tkané básne

Čítanie: Dine Petrik

Moderovanie a preklad: Mila Haugová

  1. január 2024, 17.00

Bratislava, Rakúske kultúrne fórum, Hodžovo nám. 1/A

Dine Petrik patrí k najzaujímavejším rakúskym poetkám súčasnosti. Tká svoje krásne básne z rôznych farieb a vlákien života. Prepletajú sa tam témy súkromné a zároveň súčasné, spoločenské. Vie všetko spojiť do reflexívnej živej a náročnej lyrickej výpovede.

Svoje básne v nemčine bude čítať Dine Petrik, v slovenskom preklade Mila Haugová, ktorá básne preložila do slovenčiny a bude celé podujatie dvojjazyčne moderovať a rozprávať sa s Dine Petrik o poézii a samozrejme aj jej živote. V slovenskom preklade zaznejú jej verše po prvýkrát.

Dine Petrik žije a píše vo Viedni a je dlhoročnou členkou spisovateľskej organizácie GRAZER AUTORINNEN AUTORENVERSAMMLUNG (GAV), ktorá toto podujatie podporila.