Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Divadelný festival Nová dráma/New Drama

Focus Rakúsko

  1. – 21. máj 2022

Prezentácia: Bernhard Studlar, dramatik

  1. máj 2022,13.00

Bratislava, Rakúske kultúrne fórum, Hodžovo nám. 1/A

Festival Nová dráma/New Drama sa radí k najdôležitejším kultúrnym podujatiam divadelného Slovenska. Je zároveň jediným festivalom svojho druhu na tomto území. Jeho hlavným cieľom je prezentácia, podpora a propagácia pôvodnej divadelnej tvorby, jej tvorcov a jej uvádzanie na Slovensku.

Uceleným blokom sprievodného programu je sekcia Focus, v ktorej festival predstavuje súčasnú drámu a divadlo vždy inej krajiny. V roku 2022 sa v sekcii Focus predstaví súčasné divadlo a dráma Rakúska. V Rakúskom kultúrnom fóre vystúpi s prednáškou na tieto témy rakúsky dramatik Bernhard Studlar. V nemeckom jazyku so simultánnym tlmočením do slovenčiny a angličtiny. www.novadrama.sk