Akcia Rakúsko – Slovensko: Štipendiá a projekty

Akcia Rakúsko-Slovensko je fond na podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskou republikou v oblasti vysokoškolského vzdelávania, ako aj v oblasti výskumu. Akcia je financovaná rovnakým dielom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom školstva, vedy a výskumu Rakúskej republiky. Program existuje od roku 1992. Podrobné informácie o štipendijnom programe nájdete na [...]