ŠTÚDIUM A VÝSKUM

INFORMÁCIE O ŠTÚDIU V RAKÚSKU

Ak chcete študovať v Rakúsku, je potrebné kontaktovať vedenie príslušnej školy, resp. navštíviť Študijné oddelenie alebo Oddelenie pre zahraničných študentov zvolenej univerzity.

Všeobecné informácie o štúdiu v zahraničí nájdete na www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public.

AKCIA RAKÚSKO – SLOVENSKÁ REPUBLIKA

V rámci Akcie „Rakúsko – Slovenská republika“ finančne podporujeme rakúsko-slovenskú vedeckú spoluprácu. Žiadosti na štipendiá a projekty prijíma SAIA. Tu nájdete kontaktné údaje SAIA organizácie.

VYSOKÉ ŠKOLY V RAKÚSKU

STREDNÉ ŠKOLY V RAKÚSKU

MATERSKÉ A ĽUDOVÉ ŠKOLY V RAKÚSKU