Súťaž o najlepšiu krátku prózu v nemeckom jazyku pre žiakov a študentov na Slovensku.

Deadline: 31. január 2014

Info: daad.uni.presov@gmail.com