Prednášky sa konajú každý štvrtok večer na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Rakúski odborníci z rôznych oblastí sa v nich venujú aktuálnym otázkam týkajúcim sa politického, ekonomického, historického a sociálneho vývoja v Rakúsku.

Program prednášok: Download info