BMKÖS POSKYTUJE FINANČNÉ PROSTRIEDKY A VYTVÁRA KONTAKTNÉ MIESTO PRE UKRAJINSKÝCH UMELCOV

BMKÖS stellt Fördermittel zur Verfügung und schafft Anlaufstelle für ukrainische Künstler:innen – mica – music austria