Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Z dôvodu pandémie korony pozýva ORF hudobné publikum na interaktívnu akciu. Novoročný koncert Viedenských filharmonikov v Zlatej sále Musikvereinu 1. januára 2021 sa bude prvýkrát v histórii konať bez obvyklej účasti divákov. Ako symbol podpory všetkým umelcom a kultúrnym pracovníkom na celom svete pozýva ORF všetkých záujemcov, aby poslali potlesk naživo zo svojej obývačky do koncertnej sály.

Na základe on-line registrácie môžu ľudia na celom svete 1. januára 2021 prostredníctvom stránky www.mynewyearsconcert.com tlieskať naživo Viedenským filharmonikom cez svoj počítač, tablet alebo smartphone. Potlesk bude prenášaný zvykovým systémom do priestorov Musikvereinu a zaznie aj na ORF počas živého prenosu. Okrem toho plánuje ORF v rámci televízneho prenosu uverejniť aj fotografie vybraných účastníkov. Podujatie má byť prejavom spolupatričnosti v týchto mimoriadnych časoch, významným gestom pre hudobníkov v koncertnej sále a zároveň hudobným posolstvom Rakúska ako kultúrnej krajiny celému svetu.

Bližšie informácie: https://www.ots.at/…/live-applaus-fuer-neujahrskonzert

(c) ORF