Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Urbanistická konferencia, workshop, pouličný festival

“Whatcity?na Mickiewičke“

O Ulici na Ulici

Prednášateľ: 

Michael Obrist

feld72 architekten, architekt

Architekt Michael Obrist pôsobí v ateliéri feld72 na hranici architektúry, aplikovaného urbanizmu a umenia. Od roku 2013 učí predmet Priestorové a dizajnové stratégie na Univerzite umení v Linzi. Vyučoval aj na TU vo Viedni a v Grazi, na škole architektúry v Bergen, na známej letnej škole Bauhausu v Dessau, na letnej škole v Salzburgu zameranej na verejné priestory. V roku 2015 učil na AA Visiting School v Slovinsku.

Cieľom prvej konferencie o ulici priamo na ulici, “WhatCity? na Mickiewičke” je otvoriť diskusiu medzi členmi samosprávy, miestnymi a zahraničnými odborníkmi a verejnosťou na tému ulice ako dôležitého mestského priestoru. Mickiewiczova ulica v centre Bratislavy sa na jeden deň zmení na pokojnú ulicu bez premávky. Debatovať sa bude predovšetkým o možnej premene rušného, tranzitného charakteru tejto ulice na príjemnejšie miesto pre obyvateľov i návštevníkov a čo by táto zmena znamenala pre rozvoj centra mesta, ako aj fungovanie dopravy v širšom kontexte Bratislavy. Projekt sleduje cieľ priniesť tieto témy medzi široké publikum a posilniť medzinárodnú výmenu a spoluprácu v rámci hlavného mesta. whatcity.sk/mickiewicka/

www.plansinn.at