Loading Events
Táto udalosť sa už uskutočnila

Výstava v rámci festivalu Mesiac fotografie 2022

Erwin Wurm: Umelec prosiaci o milosť

Vernisáž: 9. november 2022, 18.00

Trvanie výstavy: do 29. januára 2023      

Bratislava, Galéria mesta Bratislavy, Pálffyho palác   

Erwin Wurm, multimediálny rakúsky umelec, predstaví v GMB výstavu, ktorej ťažiskom bude jeho najrozsiahlejšia a vo svete najznámejšia séria One Minute Sculptures. Dnes je v umení doba prekračovania hraníc všetkými smermi, ale Wurmovi sa podarilo niečo jedinečné – silné umelecké gesto, ktoré pritom dokáže osloviť široké publikum, až miestami preniká do sveta popkultúry.

Ťažiskom výstavy budú síce fotografie, ale tie sú záznamom performancií, ktoré sú však chvíľkovým zhmotnením živých sôch -, ľudí s príležitostnými rekvizitami, ktoré sa menia od projektu ku projektu a vytvárajú vždy nové významové konfigurácie. Ľudia sa tak podľa návodov – kreslených a písaných – inštrukcií stávajú súčasťou hry, ktorá ich na jednu minútu plne zamestná aj zabáva. Až z odstupu z týchto chvíľkových živých sôch vzniká znepokojivý obraz súčasnej civilizácie – interakcia ľudí a vecí z ich bezprostredného okolia, ktoré však nie sú plne v ich moci a prestávajú ich ovládať, prípadne sú schopní ich zvládnuť tak na jednu minútu.

Wurmova vízia sveta s neistým, roztavenými obrysmi, v nestálom, polotekutom stave, plného výdobytkov súčasnej civilizácie, ktoré nabobtnávajú, priberajú, doslova tučnejú pred našimi očami a prestávajú byť použiteľné, sa prejavuje aj v trojrozmerných dielach. Výstavnú kolekciu fotografických záznamov a písaných výziev k akcii dopĺňajú plastiky zo série Concrete/Betón.