Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Výstava v rámci festivalu Bratislava Design Week 2021

Vibrant Fields

Prednáška a diskusia: Gabriel Rolland, riaditeľ Vienna Design Week

  1. december 2021 – 23. január 2022

Bratislava, Aponiho palác a on-line: www.bratislavadesignweek.sk

Výskumný projekt Vibrant Fields – realizovaný na Katedre energetického dizajnu Univerzity úžitkového umenia Viedeň a financovaný v rámci programu PEEK Rakúskeho vedeckého fondu (FWF) – skúma klimatické zmeny pomocou umeleckých prostriedkov. Projektový tím Vibrant Fields v spolupráci s Katedrou štrukturálneho plánovania a drevárskeho inžinierstva Technickej univerzity Viedeň prezentuje inštaláciu, ktorej cieľom je priblížiť pominuteľnosť energie a všestrannosť materiálu. Vytvorený mikrokozmos znázorňuje rozličné klimatické zóny a snaží sa imitovať interakciu medzi človekom a zastavaným prostredím. Voskové štruktúry reagujú na klimatické zmeny a predstavujú dizajnové objekty, v ktorých je obsiahnutý neustále sa meniaci, nestabilný systém.

Výstava bola v septembri 2021 prezentovaná na Vienna Design Week.

V rámci festivalu Bratislava Design Week 2021 vystúpi Gabriel Rolland, nový riaditeľ Vienna Design Week, ktorý vo svojej prednáške spojenej s diskusiou predstaví známy festival Vienna Design Week.