Loading Events
Táto udalosť sa už uskutočnila

Výstava

Needle & Balloon

Kurátor: Michal Stolárik

Umelkyne a umelci: APART collective (SK), Radek Brousil (CZ), András Cséfalvay (SK),

Andrej Dúbravský (SK), Ádám Horváth (HU), Šimon Chovan (SK), Yein Lee (AT), Kristián

Németh (SK), Céline Struger (AT), Adam Vačkář (CZ)

Trvanie výstavy: 13. máj – 31. júl 2022

Trnava, Synagóga – Centrum súčasného umenia, Galéria Jána Koniarka

Kurátorský projekt Needle & Balloon reaguje na tematiku krehkosti a hraničného napätia v súčasnom vizuálnom umení. Tieto témy nachádza a rozvíja na poli ekonomického systému, ekologickej krízy a aktuálneho stavu environmentu našej planéty, dôraz kladie na novodobú emocionálnu citlivosť, osobnú mytológiu či vnútorné prežívanie a znovuobjavený́ záujem o aktualizované myšlienky romantizmu. Projektu dominuje napätie, dystopická a post-apokalyptická atmosféra, ktorá vzniká zo symboliky pominuteľnosti ľudského života a dopadu vlastných rozhodnutí na našu budúcnosť. Akési ticho pred búrkou…

Medzinárodný́ výstavný́ projekt prirodzene prechádza širokým spektrom mediálnych výstupov, pričom zohľadňuje všetky časti a priestorové predispozície trnavskej synagógy. Vzhľadom na architektonický charakter stavby sa primárne sústredí na priestorové diela, videá či site-specific inštalácie s fokusom na materiálnu aktualizáciu a rozmanitosť. www.gjk.sk