Loading Events
Táto udalosť sa už uskutočnila

Výstava
Európska cesta
Otto Hainzl

Kurátor: David Pujadó, riaditeľ Belgrade Photomonth

Vernisáž: 2. júna 2021, 17.00 hod.

Trvanie výstavy: 2. jún – 4. júl 2021
Bratislava, Stredoeurópsky dom fotografie

Väčšina z nás už o nejakej počula, málokto však vie, čo „európska cesta“ presne znamená. Obrovská sieť týchto ciest s jednotným označením sa tiahne po celom kontinente. Vybudovanie európskej cesty predstavuje veľkolepý počin. Vyžaduje si komplexné plánovanie, vysoké náklady, náročné technické požiadavky. V neposlednom rade je tu potrebná úzka transeurópska spolupráca na mnohých úrovniach, inak by sa jednotlivé úseky trasy na hraniciach jednotlivých krajín nikdy nestretli. Bez veľkej dávky odhodlania by európske cesty vôbec neexistovali. Čie odhodlanie to je? V konečnom dôsledku je to odhodlanie našej európskej spoločnosti, teda nás všetkých! Ale kto je to vlastne my, táto „európska spoločnosť“?
Presne túto otázku opakovane kladie rakúsky fotograf Otto Hainzl svojmu publiku. Podobne ako sociálny rukopis číta stavebné dielo a dokumentuje ho obrazom, videom a zvukom. Výsledkom jeho snahy je výstava, ktorou nás pozýva dozvedieť sa o sebe viac, a nastavuje nám spoločenské zrkadlo.
Pre svoj projekt si Hainzl vybral európsku cestu E75. Precestoval deväť krajín, od Vardø, najďalej položeného miesta na severovýchode Nórska, až po Sitiu na gréckom ostrove Kréta. Na cestách bol bez prestávky tri mesiace, aby do tohto konštruktu „začítal“.
S lyrickou objektívnosťou dokumentuje Hainzl naše stopy, ktoré prezentuje na tejto výstave.