Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Výstava

Anything goes pt. 3: Phoenix

Umelkyne a umelci: Radek Brousil (CZ), Filip Dvořák (CZ), Šimon Chovan (SK), Ádám Horváth (HU), Lukas Thaler & Titania Seidl (A), Adam Šakový (SK)

Kurátor: Michal Stolárik

Vernisáž: 21. júla, 18.00 hod.

Trvanie výstavy: 21. júl – 3. september

Bratislava, White&Weiss gallery, Grösslingová 50

Sériu výstavných projektov Anything goes motivuje snaha selektívne skúmať aktuálne tendencie v súčasnom umení a zároveň prepájať výtvarné scény krajín z blízkeho okolia. Koncepcia medzinárodného kurátorského projektu sa zameriava na vizuálne a ideové deformácie, inšpiruje sa apropriovanými materiálmi a následne rekonfigurovanými formálnymi a koncepčnými zdrojmi a prisvojuje si neistý, no zároveň fascinujúci moment medzi zobrazeným a vnímaním zobrazeného. Pre vybrané diela je dôležitá hra s mystifikáciou, vytrhávanie detailov z pôvodných kontextov či preskupovanie a recyklovanie daných súvislostí.

Tretia časť projektu Phoenix sa vyvinula z atmosféry post-pandemického sveta, ktorý je hladný po reštarte a vrátení sa do toho, čo sme považovali sa normálne. Každý koniec, ktorý je akokoľvek skľučujúci, je prirodzene previazaný so začiatkom niečoho nového. Túžba po znovuzrodení je nepriehladnuteľná. Selekcia diel sa zameriava na motívy formálnych a ideových de(kon)štrukcií, pričom upriamuje pozornosť na moment medzi začiatkom a koncom, životom a smrťou. Na jednom mieste sa prirodzene stretávajú záblesky populárnej kultúry, sledujeme renesanciu recyklácie a simulovanie predmetov, foriem a imitáciu materiálov. Diela opúšťajú digitálny priestor a žiadajú si fyzické prežívanie.