Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Výstava

  1. salón drevostavieb

Rakúsky účastník: Juri Troy

Trvanie výstavy: 23. máj – 17. jún 2022

Bratislava, Rakúske kultúrne fórum, Hodžovo nám. 1/A

Salón drevostavieb je známa medzinárodná prehliadka modernej architektúry z dreva. Slovenským organizátorom je architektonické centrum ARCHA matériO Bratislava. V roku 2022 bude rámci podujatia prezentovaná fotografická výstava 40 realizovaných drevostavieb a prednáškový cyklus so zahraničnými architektmi. www.salondrevostaveb.cz

Juri Troy je zakladateľom juri troy architects so sídlom vo Viedni a Bregenzi, členom predstavenstva Rakúskej spoločnosti pre architektúru (ÖGFA) a profesijného združenia výtvarných umelcov Vorarlberska – sekcia architektúry, členom umeleckej komisie spolkovej krajiny Vorarlberg a Vorarlberského drevárskeho umenia (Vorarlberger Holzbaukunst) a vyučuje na Technickej univerzite Viedeň. Architekt pochádzajúci z Bregenzu (*1972) absolvoval štúdium v odbore kamenárstvo a pozemné stavby. Neskôr študoval na Technickej univerzite Innsbruck a Akadémii výtvarných umení. Jeho práce získali viacero ocenení za architektúru, energetickú efektívnosť a ukážkové zaobchádzanie s drevom.

www.juritroy.com