Loading Events
Táto udalosť sa už uskutočnila

The art of quantum – Umenie kvantovania

Prof. Dr. Vladimír Bužek, DrSc.

„Vo svojej prezentácii stručne priblížim základy kvantovej fyziky. Budem hovoriť o kvantovej superpozícii, kvantových meraniach a kvantovom previazaní. Vysvetlím čo je to kvantová informácia, ako sa dá teleportovať,  aké možnosti nám poskytuje kvantová kryptografia, a prečo kvantové počítače budú môcť riešiť problémy, ktoré sú na klasických počítačoch neriešiteľné.“

Prednášajúci:

Prof. Dr. Vladimír Bužek, DrSc. absolvoval Moskovskú štátnu univerzitu (MSc. a PhD. v 1982 a 1985). Jeho výskum sa sústreďuje predovšetkým na teoretickú kvantovú optiku a kvantové informačné vedy. Najznámejšie sú jeho práce o rekonštrukcii kvantových stavov a procesov z neúplných experimentálnych dát, programovateľných kvantových procesoroch, o kvantovom klonovaní, o algoritmoch pre kvantové zdieľanie tajomstva a práce o kvantových hlasovacích protokoloch. Celkovo publikoval vyše 230 vedeckých článkov a 15 kapitol v knihách, ktoré boli citované v odbornej literatúre viac ako 13 000 krát. Pracuje na Fyzikálnom ústave Slovenskej akadémie vied. Bol  profesorom v mnohých akademických inštitúciách, vrátane Imperial College, Londýn (UK), Národnej univerzity Írska, Maynooth (Írsko), Univerzity v Ulme (Nemecko), SOKEN (Japonsko), Univerzity v Queenslande (Austrália), Univerzita Sogang (Južná Kórea), INAO Mexiko, Pontificia Universidad Católica de Chile atď. Prof. Bužek bol predsedom Učenej spoločnosti Slovenskej akadémie vied, je zahraničným korešpondujúcim členom Rakúskej akadémie vied a členom Academie Europaea.

Podujatie v anglickom jazyku