Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Verejná diskusia

ZASTAVME SPOLOČNE NÁSILIE NA ŽENÁCH!

Opatrenia a spolupráca v prevencii a intervencii násilia na ženách

  1. december 2022, 16.00

Bratislava, Rakúske kultúrne fórum, Hodžovo nám. 1/A

Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na verejnú diskusiu, ktorú organizujeme pri príležitosti 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách. Podujatie s názvom „ZASTAVME SPOLOČNE NÁSILIE NA ŽENÁCH! Opatrenia a spolupráca v prevencii a intervencii násilia na ženách“ organizuje KMC v spolupráci s Rakúskym veľvyslanectvom v SR a Rakúskym kultúrnym fórom.
Úvodné slovo: veľvyslankyňa Rakúska na Slovensku, Jej Excelencia Margit Bruck-Friedrich

Registrácia: pressburg-kf@bmeia.gv.at

Diskutujúci:

  • právnička Barbora Burajová, vedúca manažérka Koordinačno metodického centra pre prevenciu násilia na ženách (KMC)
  • klinický psychológ a psychoterapeut Romeo Bissuti, Männerberartung Wien, Rakúsko
  • terapeutka a poradkyňa v oblasti násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch Daša Malíková, riaditeľka ALEJ poradenské centrum

Moderátorka diskusie: Ria Gehrerová, Denník N

Tlmočenie z anglického jazyka bude zabezpečené.

 

Táto verejná diskusia ako súčasť kampane Zastavme násilie na ženách je financovaná zo zdrojov národného projektu „Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie, ktorý realizuje Inštitút pre výskum práce a rodiny vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.ef.sk

 

Podujatie podporili Rakúske veľvyslanectvo a Rakúske kultúrne fórum.

VSTUP VOĽNÝ! Tešíme sa na Vašu účasť a otázky pre diskutujúcich.

#zastavmenasilie #OrangeTheWorld #stopviolenceagainstwomen #16dniaktivizmu

 

Romeo Bissuti

Vyštudoval psychológiu vo Viedni so zameraním na rodový výskum a základy psychosociálnej starostlivosti. Od roku 2000 pôsobí vo viedenskej poradni pre mužov a od roku 2001 spolupracuje v rámci kampane White Ribbon Austria, ktorej zároveň aj predsedá. Od roku 2002 sa stal zakladateľom a vedúcim mužského zdravotného strediska MEN.  Je klinický a zdravotný psychológ a psychoterapeut so súkromnou praxou.

Viac informácií: https://www.maenner.at/team/romeo-bissuti/

 

Daša Malíková

Terapeutka a poradkyňa v oblasti násilia páchaného na ženách a v párových vzťahoch. V minulosti viedla Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie. V súčasnosti pracuje ako riaditeľka a poradkyňa organizácie pre ženy zažívajúce násilie ALEJ, ktorá ženám poskytuje podporu a poradenstvo v oblasti násilia páchaného na ženách a ich deťoch a partnerského násilia. Poradenské centrum ALEJ poskytuje poradenstvo aj v prípadoch násilia po ukončení vzťahu, sexuálneho obťažovania a násilia, stalkingu a kyberstalkingu.

Viac informácií o ALEJ: https://alej.eu/

 

Barbora Burajová

Vedúca manažérka Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Vo svojej práci vo verejnom sektore pokračuje v rozvíjaní tém, ktorým sa ako programová manažérka venovala v Nadácii otvorenej spoločnosti, kde počas siedmych rokov spolupracovala najmä so ženskými mimovládnymi organizáciami v oblasti podpory ženských práv a boja proti násiliu na ženách. Po ukončení Právnickej fakulty UK absolvovala koncipientskú prax v advokátskej kancelárii v Bratislave. V tomto roku obhájila dizertačnú prácu o potrebe multidisciplinárnej spolupráce a interdisciplinárneho prístupu pri ochrane práv obzvlášť zraniteľných obetí v trestnom konaní.

Viac informácií o KMC: https://www.zastavmenasilie.gov.sk/kmc/