Nahrávam Udalosti

Výstava

Tu felix Austria… zeichne!
25 rokov Rakúska v EÚ

Rakúsko je členom Európskej únie od roku 1995. Na tejto ceste ho sprevádzalo aj množstvo karikatúr rakúskych umelcov. Kresby tematizujú významné medzníky uplynulých 25 rokov rakúskeho členstva v EÚ a prinášajú diskusné príspevky k aktuálnym aj budúcim európskym témam. Karikatúry, kreslené vtipy, satirická grafika až po online satiru sú významnou súčasťou demokratickej spoločnosti a plnia v rámci západného mediálneho prostredia dôležité kontrolné funkcie. Oddelené od histórie nadobúdajú karikatúry čosi nadčasové a poskytujú pointovaný a jasný pohľad na rakúsku cestu do EÚ.

Výstava karikatúr Tu felix Austria… zeichne!, ktorú k 25. výročiu vstupu Rakúska do Európskej únie pripravilo Rakúske ministerstvo európskych a medzinárodných záležitosti a Múzeum karikatúr Krems, bude v marci prezentovaná v Rakúskej knižnici Košice a následne v apríli v Univerzitnej knižnici Bratislava.