Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Medzinárodná putovná výstava 

Touch Nature # Bratislava

Umelkyne a umelci:

Uli Aigner, Peter Bartoš, Eva Činčalová, Titanilla Eisenhart, Michael Endlicher, Peter Hauenschild, Barbara Anna Husar, Maren Jeleff / Klaus Pichler, Kitty Kino, Ferdinand Melichar, Oliver Ressler, Hubert Roithner, Elisabeth von Samsonow, Hans Schabus, Gabriele Schöne, Martin Schrampf, Marielis Seyler, Nives Widauer, Laurent Ziegler/Georg Blaschke

Kurátorka: Sabine Fellner

Vernisáž: 30. marec 2023, 18.00

Trvanie výstavy: do 25. mája 2023

Bratislava, Rakúske kultúrne fórum, Hodžovo nám. 1/A

Výstava Touch Nature, ktorá už bola prezentovaná v roku 2021 v Rakúskom kultúrnom fóre v Ríme, je prvou zo série výstav venovaných ekológii ako ťažiskovej téme rakúskej zahraničnej kultúrnej politiky stanovenej v roku 2020.

Výstavná séria sa kriticky pozerá na súčasné neobmedzené využívanie a hospodárenie so zdrojmi našej planéty a na rozsiahle zasahovanie do procesov na Zemi, ktoré spôsobujú ničenie biotopov a pokračujúcu stratu nedotknutej prírody. Umelci sa vo svojich dielach dlhodobo zaoberajú vzájomným vzťahom medzi živými bytosťami a ich prostredím a vizualizujú zásadné a nezvratné zmeny, desivé dôsledky antropocénu.

Výstavná séria nastoľuje otázku stratégií, ktoré umenie rozvíja tvárou v tvár stupňujúcemu sa ničeniu, ale aj v dôsledku rastúcej hrozby prírody, ktorá spochybňuje človeka v jeho existencii. Ktoré modely navrhujú umelci pre nevyhnutný nový, vedomý vzťah človeka k našej planéte?