Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Tomáš Stern: Viedenskí Židia z Bratislavy – osobnosti 19. a začiatku 20. storočia 

Od najstarších dôb bola židovská komunita strediskom kultúry a vzdelanosti. Túto skutočnosť si veľmi dobre uvedomoval viedenský dvor a preto udržiaval styk aj s prešporskými židmi, obzvlásť po vydaní Tolerančného patentu Jozefa II v roku 1781. MUDr. Tomáš Stern vďaka svojej rozsiahlej práci odkrýva príbehy mnohých významných osobností hospodárskeho, kultúrneho a vedeckého života, ktoré sa narodili v Prešporku a potom pôsobili vo významnom postavení vo Viedni, či iných miestach monarchie. Prostredníctvom jeho prednášky sa oboznámime taktiež s významnými židovskými osobnosťami, ktoré sa nenarodili v Prešporku, ale potom tu pôsobili alebo iným spôsobom je ich život a pôsobenie spájané s Viedňou. Z množstva osobností sa MUDr. Stern sústredí vo svojej prednáške na židovské osobnosti 19. a začiatku 20. storočia.

MUDr. Tomáš Stern (nar. 1972) sa už od svojich študentských čias venuje fotografovaniu a dokumentovaniu synagóg, cintorínov a ďalších objektov židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku.

V rámci svojich aktivít založil neziskovú organizáciu Jewrope, ktorej hlavným cieľom bola záchrana synagógy v Stupave pred schátraním a po rozsiahlych záchranných prácach vytvoril v nej stánok pre kultúrne akcie.

Výsledkom jeho dlhoročnej práce je množstvo materiálu o životných osudoch viac ako 15 000 Židov, ktorí žili na Slovensku od stredoveku až po súčasnosť a zaslúžili sa o hospodársky, kultúrny,

vedecký ako aj spoločenský život v mieste bydliska, v regióne alebo aj vo svete.

Prednáška sa realizuje s finančnou podporou Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2017.