Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

„Ernestine Tahedl sa narodila v roku 1940 v Ried in der Riedmark v Hornom Rakúsku. Vďaka svojmu otcovi, Heinrichovi Tahedlovi (maliar, umelecký sklár, člen umeleckého zoskupenia Viedenská secesia) vyrastala v umeleckom prostredí. Už v ranom veku sa zoznámila s umelcami akými boli Hans Staudacher, Josef Mikl či Markus Prachensky a stala sa členkou umeleckého spolku Hagenbund. V roku 1961 absolvovala štúdium na Vysokej škole úžitkového umenia vo Viedni u Carla Ungera a Franza Herbertha. V roku 1963 emigrovala do Kanady, kde žije a pracuje dodnes. Veľmi rýchlo sa etablovala ako popredná umelecká sklárka. V roku 1967 bola poverená vytvorením sklenej umeleckej steny pre kanadský pavilón umiestnený na výstave Expo v Montreale. V neposlednom rade to bola aj veľkorysosť a otvorenosť Kanady, ktoré jej až dodnes umožňujú kontinuálny umelecký rozvoj. Popri skle sa postupom času začala čoraz viac venovať aj maľbe a téme krajiny. Od 80. rokov minulého storočia sa stala hlavným aspektom jej umeleckej tvorby. Inšpirovaná rakúskou a kanadskou prírodou vyvinula farebne nanajvýš odstupňovanú, subtílnu a atmosférou ladenú, sčasti veľkoformátovú krajinomaľbu, ktorá sa vymyká topografickej realite. V nadväznosti na umelecké pozície Turnera či Moneta rozvíja lyricky-expresívne-impresionistický maliarsky štýl, ktorý opakovane ústí do prírodných momentov vyvolávajúcich dojem zátišia.“ Text: Mag. Carl Aigner