Loading Events
Táto udalosť sa už uskutočnila

Koncert
Priatelia Beethoven a Hummel

V očakávaní 250. narodenín Ludwiga van Beethovena v decembri 2020 (1770 – 1827) sa v tento večer u nás uskutoční umelecké stretnutie s Johannom Nepomukom Hummelom. Hummel, rodák z Bratislavy, bol vo svojich viedenských rokoch blízkym priateľom Beethovena a zúčastňoval sa na uvedení jeho diel. Hovorí sa o ňom, že ho neskôr aj finančne podporoval, o čom svedčia ďakovné listy od Beethovena. Koncert doplnia diela súčasných rakúskych skladateľov Akosa Banlakyho a Petra Illavskeho.

Program:
L. v. Beethoven: Trio Es dur op. 1/1, 1793
J. N. Hummel: Trio Es dur op. 12, 1804
P. Illavsky: Valse Lohengriniana
A. Banlaky: Klavírne trio op. 42/3

Účinkujúci
Thomas Panhofer husle
Peter Illavsky violončelo
Peter Valentovic klavír