Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Prednáška
Rainer Fuchs (MUMOK) a Andreas Fogarasi

  1. apríl 2022, 18.00

Bratislava, Galérie mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Františkánske námestie 11

V spolupráci s Rakúskym kultúrnym fórom pripravila Galéria Mesta Bratislavy kurátorskú prednášku Rainera Fuchsa z viedenského Múzea moderného umenia o tvorbe umelkyne Ingeborg Strobl (1949 – 2017) a umeleckú prednášku Andreasa Fogarasiho (1977) o vlastnej tvorbe. Prednáškový cyklus je realizovaný v rámci aktuálnej výstavy v GMB „Celok je menší ako súčet jeho častí“, na ktorej Strobl a Fogarasi vystavujú, s cieľom priblížiť ich tvorbu miestnemu publiku.

Prednášky budú v angličtine so simultánnym prekladom cez tlmočnícke zariadenie.

Vstupné: 5,- €, zľavnené 2,50 €, bez rezervácie