Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Putovná výstava
Potulná galéria
Umelkyne a umelci: Luchezar Boyadjiev (BG), Džumelec (Erik Sikora), Roland Farkaš, Alena Foustková (CZ), Aldo Giannotti (I-A), Oto Hudec, Zdena Kolečková (CZ), Kundy Crew, Danka Krajčová, Stano Masár, Jarmila Mitríková/Dávid Demjanovič, Boris Németh, Dan Perjovschi (RO), Tomáš Rafa, Ivana Šáteková, Shooty, Matej Tále

Hudobníci/performeri: Džumelec (Erik Sikora), Matej Tále

Kurátor: Juraj Čarný
8. júl – 15. september 2021

Miesta: Letisko Trenčín, Spišská Nová Ves, Veľké Kapušany, Kráľovský Chlmec, Čierna nad Tisou, Snina, Humenné, Strážske, Trebišov, Stropkov, Košice, Hontianske Nemce, Banská Štiavnica, Handlová, Prievidza, Kremnica, Nitra, Púchov, Bytča, Partizánske, Veľký Krtíš, Sabinov, Moldava nad Bodvou, Rožňava, Sliač, Rimavská Sobota, Svit, Dobšiná, Považská Bystrica, Modra, Malacky, Sološnica, Čadca, Ružomberok, Dolný Kubín, Gelnica, Leváre, Bratislava Kopčianska (Petržalka), Bratislava Pentagon (Podunajské Biskupice), Bratislava Panenská

Projekt Potulná galéria (*2007) je platforma upozorňujúca metaforickým jazykom umenia na spoločensky aktuálne témy. Poslaním Potulnej galérie je upozorňovať na riziká xenofóbie, extrémizmu, rasizmu, na potrebu tolerancie voči menšinám. Víziou potulnej galérie je pomôcť ľuďom učiť sa kriticky myslieť. Navštevuje námestia, školy a festivaly slovenských dedín, obcí a miest s cieľom budovať blokádu extrémizmu. V malom nákladnom aute sú realizované výstavy participatívnych umeleckých diel, objektov, fotografii, videí, performance, koncerty a uskutočňujú sa workshopy pre deti, mladých, rodiny aj seniorov. Vybrané umelecké diela vo forme nálepiek, magnetiek, odznakov, tašiek a pečiatok sa rozdávajú divákom a ich posolstvá sa tak virálne šíria aj k ľuďom, ktorí do galérie nechodili ani nechodia. V spolupráci s rakúskym umelcom Aldom Giannottim vznikne séria nálepiek, ktoré budú rozdané ľuďom v chudobných regiónoch Slovenska.