Loading Events
Táto udalosť sa už uskutočnila

Svoju prvú veľkú muzeálnu prezentáciu vytvorila rakúska umelkyňa Deborah Sengl ako priestorové dielo, ktoré neobyčajným spôsobom spája dejiny, literatúru a súčasné umenie. Asi 200 preparovaných bielych potkanov nainscenovala do 44 jednotlivých scén, ktoré predstavujú Posledné dni ľudstva podľa Karla Krausa.

V roku 2014 sme si po stýkrát pripomínali výročie vypuknutia prvej svetovej vojny. Pravdepodobne žiadne iné literárne dielo nevystihlo atmosféru vtedajšieho obdobia a zároveň neľudskosť a absurditu vojny v takej komprimovanej a precíznej podobe ako práve Posledné dni ľudstva (1915 – 1922) od Karla Krausa. Sengl reaguje svojím doteraz najväčším dielom neobyčajne citlivo na Krausov text a interpretuje scény a dialógy novým umeleckým spôsobom. Protagonisti Krausovho diela ožívajú aj na kresbách a maľbách. Umelkyňa pracovala na tomto náročnom diele, ktoré pôvodne vytvorila pre múzeum Essl, celý rok. Ako predlohu použila divadelnú úpravu drámy Posledné dni ľudstva.

www.deborahsengl.com