Nahrávam Udalosti

Zastavme násilie na ženách!

„UNITE! Activism to end violence against women and girls.”

16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách – Orange the world

  1. november – 10. december 2022

Aj v tomto roku sa opäť uskutoční kampaň pod názvom „16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách – Orange the world“ ako znak solidarity s obeťami rodovo podmieneného násilia. Kampaň organizuje UN WOMEN, Organizácia OSN pre rodovú rovnosť a posilňovanie postavenia žien. Prebieha od 25. novembra, Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách, do 10. decembra, Dňa ľudských práv, a je súčasťou veľkej kampane generálneho tajomníka OSN „UNiTE to End Violence against Women do roku 2030“. V roku 2022 je témou kampane „UNITE! Activism to end violence against women and girls.”

Pandémia COVID-19 a agresívna ruská vojna proti Ukrajine ešte viac zhoršili hlavné rizikové faktory násilia páchaného na ženách a dievčatách, ako je nedostatok potravín, ekonomická neistota spojená s nezamestnanosťou, zatváranie škôl atď. Dochádza pritom k alarmujúcemu nárastu mnohých foriem násilia páchaného na ženách a dievčatách, najmä fyzických, psychologických, sexuálnych a ekonomických foriem násilia.

Rakúske veľvyslanectvo a Rakúske kultúrne fórum Bratislava podporujú túto kampaň už niekoľko rokov, tento rok okrem iného plagátmi a letákmi, účasťou na plagátovej iniciatíve angažovaných veľvyslanectiev a tiež pódiovou diskusiou 7. decembra 2022 o 16.00 v Rakúskom kultúrnom fóre.