Loading Events
Táto udalosť sa už uskutočnila

Online film

Ona je iný pohľad –

Réžia: Christiana Perschon

AT 2018, 90 min, en titulky

4. jún – 2. júl 2020

„Tento mačizmus tu bol nesmierny.“ Renate Bertlmann, Linda Christanell, Lore Heuermann, Karin Mack či Margot Pilz. Každá z týchto umelkýň mala právo vysloviť túto vetu. Spomienky na obdobie ponižujúceho poručníctva zjednocuje ženy, ktoré boli v 70. rokoch minulého storočia súčasťou viedenskej umeleckej scény. V snímke „Ona je iný pohľad“ necháva režisérka Christiana Perschon umelkyne narodené v rokoch 1936 až 1943 rozprávať: o mužskej ignorancii a s ňou spojenej neviditeľnosti, o upieraní kreativity, o skutočnosti, že všetko sa dá naučiť iba od mužov. Pri spomienkach na sexuálne útoky, bezmocnosť vo vzťahu k patriarchálnym štruktúram v spoločnosti a rodine, stotožnenie sa s rolou matky ako aj na absenciu autonómie, prebleskuje u nich ešte tu a tam niekdajšia zlosť. Napriek tomu však v dokumente prevažuje vášeň a pozitívny postoj jeho protagonistiek. 

Sledujte na:

https://rakuskekulturneforum.sk/de/veranstaltungen/online-film-sie ist der andere blick/

 

Viac info: https://www.sixpackfilm.com/de/catalogue/2496/