Loading Events
Táto udalosť sa už uskutočnila

Stefanie Moshammer sa narodila v roku 1988. Po absolvovaní Modeschule Wien získala bakalársky titul v oblasti grafického dizajnu a fotografie na Univerzite úžitkového umenia vo Viedni. Neskôr sa zapísala do bakalárskeho programu Advanced Visual Storytelling na Vysokej škole pre médiá a žurnalistiku v Dánsku.

V roku 2015 vydala Stefanie Moshammer prvú knihu Vegas and She (edícia Fotohof), nasledovala Land  Black Milk (Skinnerboox, 2017) a Not just for her face honey (Spector Books, 2018). V roku 2016 získala Stefanie cenu Foam Talent. V roku 2017 bola nominovaná na cenu ING Unseen Talent Award a získala cenu C/O Berlin Talent Award. To viedlo v roku 2018 k nominácii na cenu Foam Paul Hulf Award. Diela Stefanie Moshammer boli publikované v mnohých tlačených médiách i elektornických online publikáciach, okrem iného v  i-D, It is nice That, Zeit magazin, Le Magazine du Monde, New York Magazine, VICE, Purple Fashion Magazine, DAZED a v mnohých ďalších.  Jej práce boli vystavované v galériách, na festivaloch a veľtrhoch po celom svete, ako napr. vo Foam Amsterdam, C/O Berlin, Photo London, Red Hook Labs, Unseen und WestLicht.

Diela Stefanie Moshammer nachádzajú svoj pôvod vo svojej otvorenosti voči svetu a týmto spôsobom získaným skúsenostiam,  ako aj  v jednoduchom pozorovaní a v interakcií osobných dojmov.