Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Literárny večer

Medzinárodný Festival Jána Smreka 2018

Katharina Tiwald, Mária Bátorová, Ján Tazberík, Amir Or

Po sedemročnej prestávke sa do Bratislavy a Trnavy vracia Medzinárodný festival Jána Smreka. Slovenské centrum PEN usporiada tento festival v dňoch 17. – 19. septembra 2018. Zúčastnia sa ho básnici zo Švédska, Nórska, Izraela, Slovenska a rakúska poetka a dramatička Katharina Tiwald, predsedníčka burgendlandskej pobočky Rakúskeho centra PEN. Súčasťou festivalu bude odovzdávanie Ceny Jána Smreka v letnej čitárni U červeného raka 17. septembra večer a pamätných medailí Slovenského PENu zahraničným účastníkom, ako aj seminár na tému „Ján Smrek a česká literatúra“ (17. septembra popoludní). 18. september bude patriť mestu Trnava, kde účastníci navštívia gymnázium a večer budú čítať svoje verše v Štúdiu Divadla J. Palárika. Vyvrcholením Medzinárodného festivalu Jána Smreka bude literárny večer v Rakúskom kultúrnom fóre 19. septembra. Svoje básne budú čítať Mária Bátorová, Ján Tazberík, izraelský básnik Amir Or a na záver Katharina Tiwald zahrá časti zo svojej monodrámy „Omša pre ženu“, pričom budú použité aj filmové sekvencie z jej naštudovania tejto originálnej hry. Literárny večer v Rakúskom kultúrnom fóre bude moderovať riaditeľ Festivalu J. Smreka Milan Richter.