Loading Events
Táto udalosť sa už uskutočnila

Medzinárodný deň múzeí

Virtuálna prehliadka Umeleckohistorického múzea Viedeň a Zámku Ambras Innsbruck
18. – 20. máj 2021

Webová stránka a Facebook Rakúskeho kultúrneho fóra Bratislava

Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí 18. mája pozývajú Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Rakúskej republiky a Umeleckohistorické múzeum Viedeň na virtuálnu prehliadku Umeleckohistorického múzea Viedeň a Zámku Ambras v Innsbrucku.

Umeleckohistorické múzeum Viedeň
patrí k najdôležitejším múzeám na svete. Vychutnajte si skutočne cisárske diela, pretože žiadne iné múzeum nie je tak výrazne ovplyvnené zberateľskou vášňou habsburských cisárov a arcivojvodov. V obrazárni môžete vidieť najvýznamnejšie diela starých majstrov, či najväčšiu Bruegelovu zbierku na svete. V Umeleckej komore objavíte jedinečné umelecké poklady, medzi nimi aj svetoznámu soľničku Benvenuta Celliniho. Navštívite aj zbierku egyptského a orientálneho umenia, antickú zbierku a kabinet mincí.

Zámok Ambras Innsbruck
Tirolské krajinské knieža arcivojvoda Ferdinand II. (1529-95), syn cisára Ferdinanda l., dal pre svoju manželku Filipínu Welserovú prestavať stredoveký hrad Ambras na renesančný zámok. Pre svoje svetoznáme zbierky vybudoval špeciálne navrhnutý múzejný komplex, ktorý patrí k najvýznamnejším predchodcom súčasných múzeí a dodnes sa zachoval na pôvodnom mieste.