Nahrávam Udalosti

Prezentácia knihy

Stred (román 2010)

čítanie: Mária Bátorová

moderovanie: Jozef Bátora

Každú spoločnosť tvorí mozaika osudov. Román Stred, ktorý navonok vyzerá ako ľúbostný príbeh, je v skutočnosti výsostne politický text, ktorý prináša svedectvo o súčasnom Slovensku. Cez rozhovory bratislavských intelektuálov a digresie osudov jednotlivcov do totality 20. storočia ponúka tento román reflexiu o zmysle života a jeho naplnení, ako aj o osude strednej Európy počas procesu smerovania k demokracii, ktorý ešte stále trvá.

K 30. výročiu nežnej revolúcie otvára táto kniha dôležitú debatu k viacerým kľúčovým otázkam spoločenského vývinu v zjednotenej Európe.