Loading Events
Táto udalosť sa už uskutočnila

Výstava
Margot Pilz: Celebrations Now!

Margot Pilz (1936) je považovaná za umelkyňu feministickej avantgardy a priekopníčku rakúskeho mediálneho umenia a performatívnej fotografie. Do novších rakúskych aj medzinárodných dejín umenia sa zapísala svojím experimentálnym a konceptuálnym prístupom. Jej bohatá umelecká produkcia vychádza z ducha avantgardného obdobia 70. rokov minulého storočia, ktorého hlboký význam a potenciál získal uznanie až v tomto storočí prostredníctvom početných výstav a publikácií.
Margot Pilz získala počas svojho života viaceré ocenenia, naposledy v roku 2019 Cenu za kultúru spolkovej krajiny Dolné Rakúsko. Jej diela sú zastúpené v muzeálnych expozíciách v Rakúsku aj v zahraničí a tiež vo významných umeleckých zbierkach. Margot Pilz je aj po osemdesiatke naďalej umelecky aktívna, radikálna, akčná a feministická.

Vernisáž: 3. marec 2020, 18.00
Trvanie výstavy: do 30. júna 2020

Foto: Margot Pilz, Celebration, 2012 © Bildrecht, Wien 2020