Loading Events
Táto udalosť sa už uskutočnila

Výstava

WOLFGANG HOLLEGHA

MAĽBY PIATICH DEKÁD / PAINTINGS FROM FIVE DECADES

Kurátor: Günther Holler – Schuster

  1. jún – 3. september 2023

Bratislava-Čunovo, Danubiana Meulensteen Art Museum

„Telesné bytie“ v diele Wolfganga Holleghu

Úlomky a zdrapy, košíky, konáre a vetvičky, korene, staré hračky a iné – takéto veci tvoria repertoár, ktorý Wolfgang Hollegha používa ako svoj zdroj. Začínajúc so siedmimi základnými farbami, autor dosahuje nekonečné množstvo odtieňov a priesvitov miešaním a riedením týchto farieb počas samotného aktu maľovania. Avšak videnie je pre neho primárnym zdrojom procesu maľby. Zachytenie videného vo forme kresby je ďalší krok. Maliar zachytí videné vo veľkoformátovej kresbe predtým, ako vyjadrí „motív“. Vo veľkej miere je to gestické vyjadrenie, ktoré v tomto bode rozruší telo a vyprovokuje pohyb. Pre Holleghu je jasné, že videnie je v tejto chvíli ovplyvnené. Abstrahujúca formácia vzniká v procese kresby a tá sa začne kryštalizovať z formálnych vzťahov „motívu“. Malé objekty – zahrnuté do pojmu „motív“ – sú v procese kresby transformované, ich rozmery sú teraz monumentálne a prostredníctvom pohybu po papieri sú podané ako abstrahované štruktúry, avšak objekt sa stále dá rozoznať. Holleghov zámer nie je vymazanie objektu, snaží sa ho preložiť do jazyka maľby. Nacvičil si vzorec pohybu, vyjadruje vnímanie použitím svojho tela a teraz môže pokračovať v aplikovaní farby na plátno ležiace na zemi vylievaním a kvapkaním. V procese maľby využíva pohyby, ktoré vzišli z kresby. Ku kresbe pristupuje ako k nástroju a nie nutne ako k samotnému výsledku. Umelec samozrejme zničí väčšinu z nich. Len málo z nich prejde jeho prísnym posúdením a prežije ako obraz. Oslobodzuje objekt v obraze, premieňa ho na predmet subjektívnej štúdie videnia a vnímania. Pretože proces abstrakcie začína už v procese videnia, je zbytočné hľadať bod, od ktorého by dávalo zmysel hovoriť o abstrakcii. Je to o absorbovaní videného všetkými zmyslami vrátane našej schopnosti abstrahovať myšlienku a nakoniec ju obrazovo vyjadriť.

www.danubiana.sk