Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Čítanie: Co rnelia Hülmbauer lyrika, Viedeň / Eva Schörkhuber
próza, Viedeň / Mehdi Moradpour dráma, Berlín
Moderuje: Carola Heinrich
Do tretice všetko dobré – v duchu tohto motta predstavia traja autori a
autorky tri žánre, na troch čítaniach, počas troch dní, v troch mestách. Tri
literárne hlasy formujú mnohotvárny obraz súčasnej nemecky hovoriacej
literárnej scény. Mladí autori a autorky, Cornelia Hülmbauer, Mehdi Moradpour
a Eva Schörkhuber, ktorí získali množstvo ocenení a štipendií a uverejnili
svoje prvé diela, prinášajú najnovšie tendencie a trendy.
Troch literátov spája cit pre jazyk, sila a ovládanie jazyka: hrajú sa s rytmom,
obrazmi, opakovaniami, pretvárajú jazyk, rozoberajú ho na časti a vytvárajú
z nich nové slovné konštrukty. Zaoberajú sa aktuálnymi sociálnymi témami,
medziľudskými vzťahmi, príťažlivosťou aj priepasťami a vykresľujú tak ponurý
obraz spoločnosti popretkávaný citlivým, čiernym humorom. Mnohé
zostáva nevyslovené, jednako však zachytené v jemných nuansách.
Ďalšie čítania: 28.11.2018 Nitra, 29.11.2018 Banská Bystrica
Spoločné podujatie Goetheho inštitútu a Rakúskeho kultúrneho fóra Bratislava.
V nemeckom jazyku.