Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

LITERARÁRNE ČÍTANIE

LITERARÁRNE TERCETO
čítanie:
Timo Brandt lyrika, Viedeň/Düsseldorf
Kaśka Bryla próza, Lipsko/Viedeň
Svenja Viola Bungarten dráma, Berlin

Organizácia / moderovanie / réžia: CAROLA HEINRICH

Do tretice všetko dobré – v duchu tohto motta predstavia traja autori a autorky tri žánre, na troch čítaniach, počas troch dní, v troch mestách. Tri
literárne hlasy formujú mnohotvárny obraz súčasnej nemecky hovoriacejliterárnej scény. Mladí autori a autorky, ktorí získali množstvo ocenení a štipendií a uverejnili svoje prvé diela, prinášajú najnovšie tendencie a trendy.

Spoločné podujatie Goetheho inštitútu a Rakúskeho kultúrneho fóra Bratislava.

Ďalšie čítania sa uskutočnia v Nitre a Banskej Bystrici.

V nemeckom jazyku.

Vstup voľný

Tomo Brandt: Foto: (c) Dilan Tas