Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Konzert v rámci Kathedrálneho organového festivalu Bratislava

ORGANOVÝ RECITÁL I

WOLFGANG CAPEK, organ / A

Koncert sa koná s podporou Rakúskeho kultúrneho fóra v Bratislave

 Wolfgang Capek študoval na „Hochschule für Musik und darstellende Kunst“, hru na organe (Herbert Tachezi), hru na klavíri (Hans Kann, Hilde Langer-Rühl), kompozíciu a cirkevnú hudbu. V hre na organe sa zdokonaľoval vo Francúzsku (Louis Robillard). Je aktívny ako koncertný organista a klavirista. Predstavil sa na kocnetných cestách a majstrovských kurzoch v hudobných centrách všetkých európskych štátoch, USA, Rusku, Ďalekého Východu a Austrálie. Účinkuje aj ako sólista s významnými komornými zoskupeniami a orchestrami pod vedením renomovaných dirigentov. Je dlhoročným organistom a hudobným riaditeľol zboru a orchestra v Marienkirche vo Wien-Hernals. Od roku 2009 pôsobí aj ako hlavný organista v Augustinerkirche, ktorý je cirkevnohudobným centrom Viedne. Je umeleckým riaditeľom „Sommer-Orgelfestivals St.Augustin“. Wolfgang Capek je profesorom na „Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien“, kde vyučuje hru na organe a na klavíri. Je činný aj ako skladateľ. Je autorom skladieb pre organ, klavír a zbor, ako aj úprav pôvodných klavírnych a orchestrálnych diel pre organové sólo. Nahráva pre rozhlas a televíziu, CD-nahrávky. Jeho široký a virtuózny repertoár obsahuje všetky štýlové obdobia. Ťažiskom a centrom záujmu je však preňho organová literatúra druhej polovice 19. storočia a rané 20. Storočie

 

Johan Sebastian Bach          Sinfonia z Kantáty BWV 146

(1685 – 1750)                         „Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen“

(transkripcia pre organ: Marcel Dupré)

 

Joseph Haydn                       4 skladby pre flautové hodiny

(1732 – 1809)                         Menuett, Allegretto, Vivace, Presto

 

Wolgang Amadeus Mozart Finale z Jupiterskej symfónie, KV 551

(1756 – 1791)                         (transkripcia pre organ: Wolfgang Capek)

 

Wolfgang Capek                  Improvizácia na témy z Korunovačnej omše W. A. Mozarta

 

Franz Schmidt                      Zwei Choralvorspiele

(1874 – 1939)                         „O wie selig seid ihr doch ihr Frommen“

„Nun danket alle Gott“

 

Louis-J.A.Lefébure-Wely    Verset fa-maj.

(1817 – 1869)                         Offertoire re-min.

 

Louis Vierne                         Scherzo

(1870 – 1937)                         Finale

(zo symfónie č. 2, op. 20)

 

Eugène Gigout                      Cantilène

(1844 – 1925)

 

Pjotr Iljič Čajkovský            Allegro vivace zo symfónie č. 6, Patetickej

(1840 – 1893)                         (transkripcia pre organ: Wolfgang Capek)