Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Koncert

Svetlá a farby

Accio Piano Trio

Christina Scheicher, klavír

Clemens Böck, husle

Anne Sophie Keckeis, violončelo

  1. jún 2023, 19.00

Bratislava, Rakúske kultúrne fórum, Hodžovo nám. 1/A

Program Svetlá a farby je venovaný hudobným stvárneniam týchto fascinujúcich vizuálnych fenoménov.

S Karimom Zechom, ktorého tvorba je ovplyvnená rôznymi aspektmi výtvarného umenia, a Noëmi Haffner, ktorej klavírne trio bolo zvolené za názov programu, predstavuje jedno z ťažísk večera tvorba mladých talentovaných rakúskych skladateľov.

Prvá veta veľkého Klavírneho tria a mol Mauricea Ravela, ktorého mnohovrstvová zvukomaľba otvára poslucháčovi veľmi osobitú paletu asociácií, tvorí impresionistický kontrast k dvom súčasným dielam. Skladbu Noëmi Haffnerovej možno vnímať ako hravé rozvíjanie tohto zvukového jazyka, ktorý pomocou novších herných techník rozširuje zvukové spektrum o isté farebné odtiene a lomy svetla.

„Soir et Matin“ z pera francúzskeho skladateľa Mela Bonisa je ďalším dielom impresionizmu, ktorý ako žiadna iná epocha v hudbe či výtvarnom umení oplýva bohatstvom farieb a jemne harmonizujúcich nálad. Tak, ako môžu byť odlišné farebné palety impresionistických maliarov, podobne aj Mel Bonis znie osviežujúco inak ako Maurice Ravel: na rozdiel od zdanlivo jednoznačnejšej postupnosti Bonis premyslene umiestňuje večer pred ráno, ktoré po lyrickom „soir“, svojou harmóniou niekedy pripomínajúce blues, ohlasuje nový deň s ešte väčšou svižnosťou a živosťou.

Ako estetický protipól prináša Klavírne trio e mol, Hob. XV:12 Josepha Haydna úplne odlišné farebné odtiene. Zvláštna priezračnosť, čistota a jasnosť tohto tria, ktoré sa približuje kaleidoskopu sluchového vnemu, môže prameniť aj z toho, že Haydn si v tomto období zadovážil svoje prvé fortepiano, ktoré mu otvorilo úplne nové tonálne možnosti. Violončelo dodáva skladbe koncipovanej ešte ako „klavírna sonáta“ so sláčikovým sprievodom temné teplo v zdvojení ľavej ruky, zatiaľ čo husle vo vysokom registri prispievajú zvukovými lúčmi svetla.

Program:

Joseph Haydn (1732-1809)

Klavírne trio e mol, Hob. XV:12 (1788/1789)

  1. Allegro moderato

 

Karim Zech (*2004)

Materia (2023)

Ikosaeder – hutnosť

Oktaeder – transparentnosť

Tetraeder – neón

Hexaeder – štruktúra

 

Mel Bonis (1858-1937)

Soir et Matin, op. 76 (1907)

Noëmi Haffner (*1999)

Svetlá a farby pre klavírne trio (2022)

Maurice Ravel (1875-1937)

Z Klavírneho tria a mol (1914)

I Modéré

Registrácia: pressburg-kf@bmeia.gv.at