Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Koncert

Rytmické príbehy

Saxofónové kvarteto 4saxess

 

Peter Rohrsdorfer, soprán saxofón

Daniela Rohrsdorfer, alt saxofón

Eberhard Reiter, tenor saxofón

Markus Holzer, barytón saxofón

Saxofónové kvarteto 4saxess prezentuje v tomto programe predovšetkým energicky a solídne koncipované diela so živými rytmickými posunmi a tonálnou rafinovanosťou. Sčasti abstraktná hudba akoby rozprávala príbeh, pričom vzájomná súhra a vývoj štrukturálnych prvkov umožňujú naplno vyznieť inštrumentáriu saxofónového kvarteta.

4saxess oslovuje publikum nekonvenčným repertoárom a brilantnými výkonmi. Hlavným zámerom je pritom otvorenosť a inovatívnosť vo vzťahu k rozličným hudobným štýlom a obsadeniam. Repertoár obsahovo siaha od originálnej hudobnej literatúry 19. a 20. storočia cez úpravy klasických diel až k súčasnej hudbe. Homogenitou zvuku, súhrou a spoločnou radosťou z hry spĺňajú štyria umelci tie najvyššie nároky na kvalitu.

www.4saxess.com

(c) Foto: https://photto.at

Program:

Johann Sebastian Bach: Taliansky koncert BWV 971

(ar. Katsuki Tochio)

Dmitrij Šostakovič: 1. suita pre džezový orchester op. 38

(ar. Christop Enzel)

Jean Françaix: Petit Quatuor

Theodor Burkali: Tetraton

Helmut Rogl: Swinging Memories op. 47

Robert Brunnlechner: Atlanta Blue op. 30

Philippe Geiss: Patchwork