Loading Events
Táto udalosť sa už uskutočnila

Koncert (prevažne) novej jidiš hudby na Dobrom trhu

Benjy Fox-Rosen, spev, kontrabas, gitara 

Milos Todorovski, akordeón

Benjy Fox-Rosen a Milos Todorovski prednesú intímny koncert s novými zhudobneniami jidiš poézie, medzi nimi aj textov Mordechaia Gebirtiga, Celie Dropkin a Anny Margolin. Kompozície Fox-Rosena sa s ľahkosťou pohybujú medzi žánrami a sú ovplyvnené tradičnými židovskými hudobnými štýlmi ako aj súčasnou klasickou hudbou, džezom či inými východoeurópskymi tradíciami ľudovej hudby.